..


CHÀO CÁC BẠN GHÉ THĂM BLOG CỦA ĐOÀN LHSBUL 69'
Cảm ơn Bạn thăm Trang Blog
của Lưu học sinh học tại Bulgaria khoá 69-75!

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА БИВШИТЕ ВИЕТНАМСКИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ 1969-1975Г!


Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thông báo mua vé máy bay của BLL - Thị Oanh

1 nhận xét:

 1. Doan da dang ky to chuc mua ve lich bay cua JESTAR nhu sau :

  - 9h10 sang ngay 22/11 di tu HN-TPHCM ( DS la 30 nguoi) .
  - 14h 50 chieu ngay 25/11 di tu TPHCM - HN ( DS la 11 nguoi kg di CPC )
  - 17h10 chieu ngay 30/11 di tu TPHCM -HN ( DS la 19 nguoi di CPC )
  Gia ve khu hoi ca di va ve chia chung cho toan doan la 2,6 tr / ng / kg co hanh ly ky gui ,chi co 7 kg hanh ly xach tay .Kich thuoc hanh ly : 23x34x48 ( vali hay tui xach).Ai muon ky gui hanh ly thi nop them tien , 75 nghin /15 kg va 100 nghin / 20 kg .
  Ve da xuat ra khong hoan tra lai duoc, vi vay ai dong tam ung tien thi moi dat mua . Tien dong tam ung nhu sau : 3 tr / ng kg di CPC . 6 tr / ng co di CPC. Thoi gian dong han cuoi cung la ngay 27/10 .
  1/ Nop tien cho ban Oanh so nha 64 D pho Vinh Phuc ( sau khu giao duc the chat cua truong THCS Hoang hoa Tham ) Dien thoai la 0989695541 .
  2/ Nop tien cho ban Thuy so nha 233 pho Vong , dien thoai la 0985729332 .
  De thuan loi doi voi cac ban co di CPC ve hanh ly nang them vi co the mua them qua , theo toi nen dat mua them 6 ve co ky gui hanh ly loai 15 kg , chia deu cho cac ban trong nhom di ve ngay 30/11. Neu khong mua truoc ra san bay cuoc phi gui hanh ly se nhieu hon .
  Ban nao co y kien khac xin moi thong bao ngay cho ban LUU hoac TUONG de dieu chinh kip thoi .

  Trả lờiXóa